Гараж, 20 м²
390000
6000
Саратов
 Гараж, 18 м²
210000
3231
Саратов
Гараж, 24 м²
170000
2615
Саратов
Гараж, 21 м²
95000
1462
Саратов
Гараж, 18 м²
180000
2769
Вологда
 Гараж, 21 м²
150000
2308
Череповец
 Гараж
50000
769
Вологда
 Гараж, 26 м²
250000
3846
Иваново
Гараж, 10 м²
30000
462
Кинешма
Гараж
50000
769
Воронеж
Гараж, 22 м²
650000
10000
Санкт-Петербург
Гараж, 18 м²
150000
2308
Санкт-Петербург
Гараж, > 30 м²
500000
7692
Кириши
 Гараж, 24 м²
170000
2615
Приамурский
 Гараж, 24 м²
165000
2538
Биробиджан
Гараж, > 30 м²
450000
6923
Челябинск
Гараж, 30 м²
150000
2308
Миасс
 Гараж, 18 м²
20000
308
Челябинск